FESTIVALY 2022

červenec
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

TENTO DEN SE KONÁ 1 FESTIVAL

COLOURS OF OSTRAVA
14

TENTO DEN SE KONÁ 1 FESTIVAL

COLOURS OF OSTRAVA
15

TENTO DEN SE KONÁ 1 FESTIVAL

COLOURS OF OSTRAVA
16

TENTO DEN SE KONÁ 1 FESTIVAL

COLOURS OF OSTRAVA
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
DOPORUČUJEME FESTIVALY
13.7. - 16.7.
19.8. - 20.8.
ZAHRANIČNÍ FESTIVALY

Rok 1999: Analýza scény a předpoklad dalšího vývoje

Rok 1999: Analýza scény a předpoklad dalšího vývoje
23. 05. 2007   |   Autor: Aleš Bleha   |   Komentáře (29)
Psal se rok 1999, když v tu dobu nejvýraznější postava domácí scény Aleš Bleha vypracoval důkladnou analýzu taneční scény a odhadoval její další dlouhodobý vývoj. Pokud máte chvíli času na delší čtení, podívejte se v čem měl Aleš pravdu a v čem naopak ne.
Přibližně před sedmi lety se u nás prvně objevil fenomén nové tanení kultury. Po období prvních pokusů v letech 1993 – 95 se kolem roku 1996 začala scéna formovat a došlo k prvnímu nárůstu zájmu. Období let 1996 – 98 lze označit jako první velké období české taneční scény. Vytvořily se jak první vazby na sponzorské subjekty, tak především tradice hlavních center a směrů taneční muziky u nás. Praha a Pardubice byly v té době hlavními centry, lokální scény se objevily v Brně, Liberci, Plzni, Ostravě... V roce 96 vzniklo první taneční médium u nás, časopis Trip2House, v roce 1998 následovaný internetovým serverem Techno.CZ. V té době se také začala naše scéna odlišovat od všech ostatních, když se postupně začaly prohlubovat drobné odlišnosti. Jednou z těchto odlišností je nižší věk, větší odhodlání a příklon k tvrdší hudbě, než bývá obvyklé. Souběžně s ekononickou krizí došlo k prvnímu propadu scény, snížila se koupěschopnost obyvatelstva, téměř se zastavil vývoj cen vstupného a možnosti financování akcí postupně začaly být odvislé od vkladu sponzorů, mnohé iniciativy skončily neúspěchěm. Především období let 98 –99 bylo touto krizí velmi poznamenáno a krize se přímo dotkla všech částí scény.

Ekonomická krize sice způsobila mnohé komplikace pro již zavedené promotéry, kteří vyčerpali své rezervy již v době jejího počátku a vlastní průběh krize je zastihl nepřipravené, což mělo za následek období propadu pro jedny, krach pro druhé. Došlo k otřesu mezi promotéry, kluby a dji, původní skupina lidí se nebyla s to vypořádat adekvátně s novými situacemi a také s nástupem nové skupiny promotérů, klubů a djů, kteří většinou opustili prvotní ideu taneční scény a hlavní roli převzal obchod.

ales bleha

Od prvních akcí s kapacitou přes 1000 lidí v 94 –95 roce byl v roce 1996 maximální možný stav návštěvnosti kolem 2000 lidí, poslední srpnový víkend 1997 na párty v ČR dorazilo celkem rekordních 6 000 lidí na třech akcích. První festival (Sunrising v Pardubicích) otevřel cestu k prvním open airům (Summer Of Love, Zámostí) a koncem roku 98 vykázala první akce návštěvnost přes 6000 lidí na jedinou akci (Budvar party). V témže roce se ke dvou velkým open airům (Summer Of Love a Jelení příkop) začaly přibývat další relizované akce, mnoho jiných nových agentur připravovalo projekty na rok 99, který se nakonec ukázal přelomovým. Vedle velkých akcí (Summer Of Love, Cosmic Trip, Mácháč, Evolution, Orion Hall...) vzniklo velké množství zásadních a nových iniciativ. Kromě založení nového časopisu Bassline, nových internetových informačních serverů (Hate, Jaydee) především dochází k pokusu vytvořit alespoň základní principy hlavního základu celé scény, klubového života. Pokusy mnohých promotérů o otevření kvalitního tanečního klubu v letech 98 – 99 byly nutně dopředu odsouzeny, ale základ byl položen. Postupně se scény v jednotlivých městech začaly odlišovat a formovat do současného tvaru. Pražská scéna rychle zkomerčněla, ztratila původní idee a obchod se stal rozhodujícím momentem. Rychle se rozvíjející brněnská scéna se naopak otočila směrem k hudebnímu undergroundu a především velké a tvrdé techno akce v Brně jsou dodnes vyhlášeny po celé ČR. Pardubická scéna si prošla obdobím stagnace a hledání. Nově vzniklé scény v Plzni, Ostravě, Liberci, Teplicích atd se postupně formovaly do současného stavu a ve skrytu hlavních proudů a center postupně vytvářely sice menší, ale zajímavá kulturní centra.

Toto období je charakterizováno především vstupem velkého marketingu na scénu a také obrovskými akcemi v halách, továrnách a na open air prostorech. První agentury podepisují dlouhodobé kontrakty s velkými firmami (Lighthouse, Wax) a dále připravují již jen akce na zakázku sponzorů. Další agentury připravují jednotlivé párty pouze na základě získaných velkých prostředků bez ohledu na další skutečnosti. Dochází k diferenciaci množství prostředků, získatelných od sponzorů. Na jedné straně jsou vypláceny horentní sumy na nesmyslné aktivity, na druhé straně se stává velmi obtížné získat alespoň základní krytí akcí. Příchodem nové generace návštěvníků zcela mizí původní zájmy (hudba, atmosféra, zážitek příslušnosti k vyjímečné skupině lidí atd) a jsou nahrazeny mnohem přízemnějšími zájmy (drogy, pouhá zábava, sex), což má za následek odchod mnoha původních návštěvníků do jiné cílové skupiny. Průlom celé scény je možná datovat na říjen 1999, kdy v Praze proběhla párty Evolution, symbol úpadku celé scény a ukázka nového typu promotérství, kde jde jen o výdělek, bez ohledu na cokoliv. 10 000 návštěvníků je sice rekordem, ale nikoliv na dlouho. Od tohoto období je množství návštěvníků na akci již jen odrazem možností reklamy a „nablýskání“ akce jako takové.

V tomto období se se marketingové možnosti stávájí hlavním určujícím prvkem při přípravě párty, ostatní zájmy ustupují do pozadí. Ekonomická krize ustupuje a koncem roku 99 se celková situace zdá relativě stabilizovaná, v roce 2000 dokonce dochází k malému růstu ekonomiky. To se zákonitě projeví nárůstem návštěvnosti, vstupného i úrovně akcí. Počátkem roku 2000 dochází ke zlomu v návštěvnosti velkých a klubových akcí, většina klubů končí nebo se nachází v zásadních existenčních problémech. Výjimkou jsou pražské kluby (především Roxy, ale také Radost), které využívájí vyšší vyspělosti pražské scény a vybudovaly silnou základnu, jejímž výsledkem jsou pravidelně vyprodané klubové akce. Velké akce naopak vykazují dramatický vzestup návštěvnosti a stávájí se hlavním ukazatelem trendů. Mega párty se stávají událostí, která přitahují stále větší množství lidí, ovšem zůstává otázkou jaké zastoupení zde mají lidé, kteří jsou trvalou a nedílnou částí scény a mají priority v hudební oblasti, případně kolik z návštěvníků je pouze přechodnou záležitostí, médii a reklamou nalákaných k účasti na akci bez vědomí hlubšího kontextu. Léto roku 2000 je zatím největším boomem. Za období červen – září navštívilo jen velké open airy kolem 100 000 lidí a většina akcí vykázala mnohem vyšší návštěvnost, než se očekávalo. Taneční kultura je momentálně nejaktuálnějším trendem a medializace, které se jí dostává je obrovská – pozitivní i negativní. Po velkém boomu léta 2000 na podzim přichází zákonité vystřízlivění, kdy si mnozí z promotérů na toto období připravilo velké párty pro velké množství lidí, často ale návštěvnost hluboce zaostává před předpokladem. Stejně tak je možné vysledovat zesílený návrat lidí do menších prostů a spíše klubově pojatých akcí. Podzim a zima 2000 budou tedy ve znamení několika obřích akcí, ale především mnoha kvalitních klubových párty, což je po cca dvouletém útlumu klubů vemi pozitivní. Velké akce v halách a továrnách narážejí především na limitaci ze strany samotných prostor, což má za následek nižší návštěvnost a vyšší finanční náročnost než běžné open air party. Tento rozpor se bude prohlubovat i nadále a projeví se na kvalitě provedení mnohých akcí, na něž nebudou dostatečné prostředky.

Pro období nastupujícího roku lze předpokládat silnější odklon starší skupiny návštěvníků od většiny velkých akcí a jejich návrat do klubů a celkově do pravidelného párty života, na druhé straně příchod velmi silné nové generace teenagerů na velké a propagované akce, což bude mít za možné následky kupříkladu i vysokou pravděpodobnost předávkování drogami, zvýšení kriminality a nebezpečnosti na akcích, je možné, že v tomto období dojde k zásadnímu posílení existujících a vzniku nových zločineckých vazeb, především ohledně prodeje drog – na velkých akcích pro tisíce lidí je toto skutečně lákavým obchodem s vidinou snadných zisků.

Ve sféře médií bude nutné počítat se zesílenou konkurencí počínajících nových časopisů, internetových stránek a poměrně vysokým počtem vydaných hudebních nosičů. Je také možné, že se na trhu objeví nové silně komerční médium, podporované některým z velkých vydavatelských domů, nebo již existující Tripmag zásadně upraví svou formu směrem ke skutečné komercionalizaci.

Promotéři se dnes dají dělit do dvou hlavních skupin: kvalitní a zkušené & nováčky, schopní čehokoliv, aby se prosadili. Původní skupina promotérů připraví svůj program na tento rok na základě využití všech zkušeností a znalostí, získaných za dlouhá léta na množství vyprodukovaných akcí a většina jejich programu se bude realizovat jako určující akce roku. Noví a nezkušení promotéři připraví akce, jejichž realizace bude možná v případě silné krytí ze strany sponzorů a mnohé z těchto akcí se velmi vydaří, co se návštěvnosti i úrovně týče. Je tu předpoklad vzniku dvou – tří nových silných promotérů, kteří se zařadí mezi již známé. Další nováčci na scéně ale takové štěstí mít nebudou a mnozí z nich budou vystaveni těžkým problémům. To se odrazí v úrovni spolupráce, kdy mnozí budou jednat tak, aby i nezákonými cestami byli úspěšní a zde je předpoklad velkých konfliktů, zastrašování a vydírání mezi určitými skupinami promotérů, kriminalizace scény. Toto se velmi negativně projeví na celkovém stavu scény, možné komplikace mohou dosáhnout velkého rozsahu.

ales blehaAkce jako takové budou pokračovat v nastoupeném trendu třídění. Velké mega akce se stanou definitivně záležitostí teenagerů a jejich úroveň bude postupně kolísat. Módnost a exklusivita mega akcí se postupně vytratí, zůstane jen marketing a žebříček návštěvnosti. Koncem roku je předpoklad útlumu velkých akcí jako celku s tím, že se za toto období vykrystalizují ty velké akce, jejichž životnost a atraktivitu budou určovat zcela jiné atributy, než tomu bylo doposud. Tradice a serióznost promotéra. Scéna jako celek bude v nejbližším období rozdělena právě těmito velkými akcemi, protože hudebně zaměřená část cílové skupiny se postaví do opozice proti mnoha velkým akcím, zatímco médii a reklamou zlákaná skupina teenagerů z neznalosti a nezkušenosti bude nadšena často i za akcí, jejichž úroveň bude pochybná (dnes např. Evolution). Maximální kapacita, kterou pro příští rok je možné očekávat na největší akci je odvislá od zkušeností a know-how promotéra, za ideálních podmínek by neměla být probémem 20 000 hranice, realita je kolem 15 000. Velké akce jako celek projdou obdobím boomu, které na podzim skončí vyprofilováním cca třetiny akcí do takového stavu, na němž bude možnost vystavět a udržet tradici, udržení ostatních akcí pro další období bude diskutabilní. Naopak výrazně posílí střední akce s kapacitou mezi 1000 a 2000 lidmi. Zde se nachází největší a nejsilnější část scény. Bez podléhání módním tredům a diktátu marketingu to bude rok středních akcí, rok 2000 je možné označit za rok velkých akcí. Menší klubové akce se budou pozvolna stabilizovat, budou zde ale velké výkyvy, především s ohledem na velké mega akce, kdy v blízkosti termínu jejich konání návštěvnost bude velmi rozkolísaná. Je také předpoklad, že vzniknou nové kluby, vybudované na mnohem odpovědnější úrovni, než jejich současní konkurenti, což na mnoha místech způsobí přesuny lidí z klubu do klubu, tak jak bude daný prostor aktuálně atraktivní.

Toto konstatování vychází z několika skutečností. Předně došlo k mediálnímu a marketingovému průlomu v oblasti taneční hudby u nás. Letní festivaly byly nejenže silně medializované, ale především pro příští rok v souhrnu celá scéna je v hlavním zorném poli zájmu velkých marketingových agentur. Toto rozdělí promotéry na dvě hlavní skupiny – promotéři s vlastní koncepcí akce, kde sponzoři budou v adekvátní míře a nebudou mít právo zasáhnout do koncepce a na promotéry, kteří budou akce připravovat na zakázku agentur, které budou mít hlavní slovo v konceptu a realizaci. Dále je třeba očekávát zásadní nárůst nákladů na velké akce. O tento nárůst se postará především cena reklamy a promotion (papír, internet, časopisy), honorářů djů, pohoných hmot a platby oficiálním organizacím (úřady, Osa, Intergram). Nárůst cen reklamy a promotion je v souladu s běžným meziročním růstem, vyšší růst je možné očekávat pouze v případě internetu, kde dopusud ne vše bylo vždy placeno v plné výši. Honoráře djů budou pro velké akce jednou z největších překážek, protože již dnes se pohubují na hraně únosnosti a pro nejbližší období vyrostou až na dvojnásobek současného stavu. Je to způsobeno především postupným vyrovnáváním úrovně scény u nás se světem, kde takováto pravidla platí jíž mnoho let. Honoráře, které jsme doposud využívali jsou určeny pro kluby a akce s určitým množstvím lidí, v případě velkých komerčních akcí jsou často mnohonásobné, ale donedávna to pro naši scénu neplatilo. Objevily se určité náznaky nespokojenosti ze strany djů s výší honořáře, neúměrného velikosti akce (Beyer, Advent, Slater..), což je zcela pochopitelné, protože právě velké akce jsou celeosvětově záležitostí marketingu a zde je třeba přijmout daná pravdila. Změna klubového honoráře na běžnou cenu na velké akci a festivalech velmi často způsobí zásadní komplikace především těm promotérům, kteří své akce koncipují sami a jsou odkázáni na výši sponzorských příspěvků. Naopak pro marketingové agentury to bude pobídkou ve výši vložených investic, protože účast největší dosažitelné hvězdy na jejich akci bude základní prioritou. V souvislosti s vysokým růstem honorářů jako celku se to pak projeví na nerealizovatelnosti mnohých akcí.

Doposud opomíjené platby státním organizacím budou dalším zdrojem velkých komplikací. Platby poplatků městu mohou odčerpat až 20% všech příjmů ze vstupného, platby autorským organizacím dosáhnou statisícových částek a v souvislosti s neúměrnými honoráři, zvýšenou cenou inzerce a dalším růstem nákladů postupně způsobí, že během následujích několika let od pořádání mega akcí ustoupí většina dnešních promotérů a stanou se výsadou úzkého okruhu agentur.

Pro následující rok nejvyšší růst můžeme očekávat u již zmíněných středních klubových akcí, které mohou nabídnout mnohem víc, než akce velké a navíc mají mnohá pozitiva, která výrazně přebíjejí pozitiva velkých mega akcí. Předně jde o mnohem vyspělejší publikum, tudíž je možné po hudební stránce presentovat lépe zajištěnou akci. Dále zde nejsou zastoupeny mnohá negativa mega akcí, ať už jde o hygienu, nejrůznější tlačenice, fronty na barech a také až nepříjemné množství lidí, díky čemuž je skupina vyspělejších návštěvníků více spokojena s hudebně pojatými středními akcemi. Po téměř dvouletém období nárůstu mega akcí a zásadním zanedbávání středních akcí je nastupující období ve znamení sice bolestivé, ale nutné přeměny. Pro většinu současných promotérů tyto střední akce nabízejí maximální možnost jejich osobní realizace a upaltnění, ovšem za předpokladu cílevědomého a trpělivého přístupu. Na rozdíl od velkých akcí, kde je vše otázkou momentální atraktivity jsou klubové akce záležitostí tradice, konceptu a pevného vedení. Úspěch se nemůže dostavit tam, kde zůstalo nepochopeno základní poslání taneční hudby a tím je zábava na nejvyšší možné úrovni. Velkou komplikací ohledně klubových akcí bude krytí ze strany sponzorů, kterým pro velké akce nevyjdou prostředky na akce malé a střední, takže po finanční stránce budou klubové akce mnohem napjatější, než obří mega akce. Také možné zisky zde dosahují zlomku možností mega akcí a proto bude trvat několik let, než zde střední akce zapustí opravdu pevné kořeny.

Následující rok bude pro mnohé překvapením, protože přechod části cílové skupiny směrem ke středním akcím nebude jednotný a bude velmi diferencovaný podle daných regionů. Obdobně s rozvojem velkých akcí i zde bude hrát velkou roli jméno, tradice a schopnosti promotéra připravit akci tak, aby návštěvníci odcházeli s pocitem, že něco podobného už se nebude opakovat a že se jednalo o velmi vyjímečnou akci. Tento princip se u velkých akcí dal vytvořit už pouhým množstvím lidí, silným zvukem, lasery, vystoupením slavných umělců atd. U středních akcí se jedná o mnohem komplikovanější a dynamičtější záležitost, kdy je třeba mít na paměti, že příprava středních klubových akcí bude podléhat mnohem přesnější analýze celé scény v aktuální době a také se zde naplno projeví skutečné schopnosti promotérů, kteří budou nuceni akce koncipovat bez finačního zakrytí od sponzorů a výše zmíněných berliček mega akcí. Naopak se zde otevírá prostor pro mnohem širší a trvalejší hodnoty a práce promotéra těchto akcí bude mnohem zajímavější a odpovědnější.

Jako celek bude následující rok ve znamení mnoha změn. Počátkem roku budou oznámeny všechny velké akce, ovšem díky nepřipravenosti promotérů a nedostatku komunikace bude docházet z zásadním změnám v termínech, obsazení atd. Nadbytek nabídky velkých akcí bude obrovský, zatímco středních klubových akcí bude ještě minumum. Jaro 2001 se ponese ve znamení velmi vydařených velkých akcí, posledních svého druhu. Orion Hall a LPC budou hlavními taháky, je možné, že se objeví další obdobná akce. Obrovský příliv teenagerů na komerční sponzorované akce přinese pravděpodobně počátkem jara první ovoce. Na jedné straně vzniknou komplikace s nadměrným užíváním drog a za druhé se určitý typ mega akcí posune směrem k eurotrance či eurotechnu, což značnou část cílové skupiny nejprve zmate a poté oddělí směrem zpět k běžné komerci. Právě tento typ akcí pravděpodobně překoná hranici 20 000 lidí, ovšem za cenu, která je příliš vysoká – při případném úmrtí či sérii úmrtí na předávkování drogami na akcích se tento typ zábavy ocitne v palbě médií a policejních složek, což může způsobit i zákonné restrikce. Na druhé straně je zde nebezpečí rozptýlení smyslu taneční hudby, kdy na silném soundsystemu, za podpory laserů a atrakcí první eurotrance či eurotechno dj star změní značnou část lidí směrem k nežádoucí diskotékové hudbě. Shrnuto, opravdu velké akce během příštího roku opustí zorné pole taneční scény a zůstanou jen akcemi, které vycházejí ze základu této scény.

Velké investice ze strany sponzorů se postupně přesunou převážně k této komerční části, objeví se tlaky na unifikaci a popularizaci velkých akcí. Doposud byla české scéna svérázná a fenomenální, pro příští rok jedna její část – bohužel ta největší – přejme standardní pravidla a principy běžné ve světě, postupně zkomerční až se zcela smažou rozdíly, které taneční scénu oddělily od běžné disko produkce. Pro sponzorské subjekty bude v následujícím období mnoho současných stylů (techno) nepřijatelných a direktivním způsobem usměrní sponzorované akce do spotřební a všebecně přijatelné formy, jejíž úspěch je měřený pouze množstvím lidí a prodaného zboží. V této souvislosti je třeba připomenout, že dalším krizovým momentem bude také komunikace a spolupráce mezi jednotlivými agenturami, která se díky značným financím a prohlubujícímu se rozdílu ve výši příjmů značně vyhrotí, zesílí pomluvy, fámy, intriky a podvody.

Tyto uvedené skutečnosti jsou základním předpokladem pro posílení středních akcí, které na rozdíl od mega akcí budou realizovatelné bez velkých sponzorů a investic, nevraživost a intriky zde budou v únosné míře, stejně jako zde postupně vznikne pevné pouto komunikace a spolupráce mezi jednotlivými promotéry, protože právě tato spolupráce a společný postup vůči sponzorům, médiím atd v podstatě umožní rozkvět uvedených klubových párty. V oblasti pořádání malých a středních akcí ale není možné v následujícím roce očekávat pouze pozitivní jevy, je třeba se připravit i na mnohá negativa, která bude třeba překonat. Tím nejdůležitějším bude velmi pozvolný vývoj lidí ve vztahu k velkým akcím, jen velmi pozvolna se určitá skupina lidí bude od těchto akcí odklánět a vyhledávat jiné formy zábavy. Také bude třeba pravidelně vyhodnocovat realizované akce k získání potřebných informací o aktuálním stavu, protože pouze s využitím statistik a strategií, know-how a odhodlání bude možné následující období v oblasti středních akcí projít dle představ a bez vážnějších komplikací. Pro koncepci středních akcí bude nutné, aby promotéři zvládli základní zásady marketingu, seznámili se s možnostmi psychologie, strategického plánování, analyzování aktuálního stavu a možností, stejně jako bude velmi důležitý hudební přehled a přesvědčení promotéra. Jak již bylo zmíněno, vytvořit v dnešní době velkou mega akci je mnohem jednodušší, než připravit a zajistit pravidelnější klubové akce. Na rozdíl od riskantního pořádání mega párty, které je pro většinu tak jako tak pouze krátkodobou záležitostí, ale právě střední typ akcí nabízí nejvíce pro budoucnost, protože pouze zkušenosti a schopnosti podívat se na věc střízlivým pohledem budou rozhodovat o tom, kdo bude dlouhodobě úspěšný.

ales blehaPřibližně v polovině roku 2001 dojde k první větší konfrontaci, která se dá očekávat v podobě kupříkladu „souboje“ dvou velkých agentur či produktů ve shodném termínu konání akce, či ohledně získání velkých hvězd. Je docela možné, že předpokládaný souboj gigantů značně otřese celou oblastí, poškodí dobré jméno ve světě a rozruší základy vybudované scény u nás. Letní období bude velmi hektické, plné velkých akcí, festivalů a nejrůznějších událostí, které nevratně ovlivní další vývoj převážně negativním směrem ve vztahu promotér – marketing – návštěvník, čímž u mnoha případů dojde k velmi krizovým momentům. Přesto ale bude letní období velmi úspěšné, návštěvnost se v špičce zvýší o max 100%, v průměru cca o 20%. Na rozdíl od letošního roku ale ne všechny akce budou takto funkční, o přibližně poloviny akcí dojde ke komplikacím, finančnímu propadu či neúspěchu, především z důvodu vyšší nabídky než poptávky. V této souvislosti je možné očekávat, že už zavedené akce a festivaly nebudou těmito negativy jakokoliv omezeny, naopak je tu předpoklad výrazného posílení významu tradice a dlouholeté důvěryhodnosti akce. Je ovšem nutné kalkulovat se skutečností, že většina zavedených tradičních akcí nebude ani v roce 2001 zapojena do vysokého marketingu, protože hlavní tok sponzorských financí půjde do přípravy akcí na zakázku, což v případě tradičních akcí nelze aplikovat. Naopak je ale možné ze strany tradičních a zavedených akcí pro rok 2001 vsadit na vyšší míru rizikaka v oblasti finacování, především proto, že tradice těchto akcí je tak silná, že zaručuje určité množství návštěvníků v jakékoliv situaci a toto základní množství lidí, na kterých je možno akci koncipovat je nesrovnatelně vyšší, než u sponzorovaných nových akcí. Tímto se nevratným způsobem rozdělí prozatímní skupiny promotérů podle toho, jak dalece jsou ochotni na sobě pracovat, vzdělávat se a také na tom, zda akce připravují jen pro výdělek, či se jedná o kombinaci výdělku a hudební úrovně. Hlavními taháky letní sezóny tak budou jednak čtyři zavedené a tradiční akce (Summer Of Love, LPC, Mácháč a Cosmic Trip), ale rozhodně lze očekávat i další stejný počet nových akcí, které se výrazně prosadí oproti konkurenci. Naopak lze očekávat mnoho především nových akcí, kde přes silnou promotion, kvalitní hudební obsazení a silné sponzory nebudou výsledky akcí v rámci očekávání, ale výrazně horší.

V druhé polovině roku lze očekávat první projevy diferenciace scény na komerční a nekomerčí část. Především velké sponzorské akce se stanou „diskotékou“ pro teenagery, plnou atrakcí, rozptýlení a marketingu. V letním období se tento vývoj očekávaně zesílí, v podzimním období již bude celá scéna značně rozdělená a v tomto období konané akce bude možné rozdělit podle výše nastíněných principů. Stejně tak jako proběhne dělení typu akcí se postupně se zpožděním asi 6 měsíců rozdělí definitivně také cílová skupina, když se oddělí konzumně spotřební skupina lidí směrem k všeobecně přijatelné komerční formě zábavy bez jakéhokoliv jiného propojení. Tato velmi silná skupina lidí je i dnes velmi snadno ovlivnitelná reklamou, jejich kritérium zábavy neklade nároky na hudební stránku a propracovanost akce, ale na momentální prožitky a zábavu v jednoduhší části entertaimentu. Odhad poměru této části cílové skupiny je až 2/3 z celkového stavu, přičemž právě tato skupina lidí je tou hlavní hybnou silou současného boomu taneční hudby u nás. Přibližně 1/3 těchto lidí již dnes k této formě zábavy přistupuje pouze na základě silné promotion a v očekávání neobvyklé formy zábavy, pro budoucnost lze očekávat výrazný přesun cílové skupiny tímto směrem. Na druhé straně obrovská publicita a medializace taneční hudby způsobí pozvolný vývoj a vzdělávání hudebně orientované menšiny, která bude patřit k cílovým skupinám právě pro rozvoj středních a menších akcí. Postupným poznáváním světových hvězd v konfrontaci s výbornými, ale mnohdy neznámými dji na menších akcích, množstvím navštívených párty i osobním přístupem se daná část lidí postupně zorientuje v kontextu scény a začne vyhledávat nikoliv obří akce, ale takový typ akcí, kde je předpoklad naplnění jejich vysokých požadavků na zábavu, bez ohledu na velikost akce a množství lidí, což dnes je mnohdy hlavním důvodem při rozhodování potencionálních návštěvníků na danou akci přijít. Velikost akce a očekávaný počet lidí se v blízké době stanou spíše brzdou, především v oblasti hudebně koncipovaných velkých akcí, protože sílí tendence určité části publika směrem k osobitější a uvolnější atmosféře menších akcí. Již dnes rozsáhlé skupinky lidí mega akce odmítají a tento jev se do nejbližšího období výrazně zesílí, což způsobí několik možností dalšího vývoje – jednou variantou je přesun dané skupiny lidí k středním a menším akcím, druhou je jejich odklon směrem k fenoménu freeteku (neorganizové akce bez vstupného na polích a v lesích), třetí pak jejich úpný odchod z cílové skupiny a změnu hlavních zájmů. V kombinaci těchto variant je nejpravděpodobnější řešení, tedy je třeba se smířit jak s odchodem části publika do klubů tak i pryč ze scény. Na druhou stranu současný boom taneční kultury nabízí mnoho možností, jak lze předpokládaný vývoj ovlivnit a směrovat ke stanovenému cíli. Proto je důležitou dlouhodobá koncepce celkového cíle, projekt pojatý jako celký celek. Pro nejlepší možné vyznění připravovaných jednotlivých dílčích projektů je nutná celková koncepce a cíl, který jednotlivé projekty pouze podporují či doplňují. V tomto období „euforického boomu“ taneční muziky lze s přihlédnutím k daným možnostem vytěžit maximum z potenciálu tohoto období a vyvarovat se tak krátkodobému tvrvání projektu. V nastupujícím období většina aktivit bude vycházet z momentální situace na základě více či méně přesných podkladů. Převážně půjde o projekty, které obsáhnout jednu či několik akcí, případně vystaví koncepci na určité období. V případě velkých marketingových kampaní především tabákových firem je horizont jejich obřích investic do taneční scény omezen horizontem vstupu nového zákona o reklamě v platnost za 2 roky. Je tedy dobré podívat se na cíl projektu střízlivýma očima, maximálně omezit nereálné iluze a 100% využít potenciálu cílové skupiny s výhledem na dlouhodobou koncepci projektu Bassline. Sponzoři, kteří na akce uvolňují miliónové prostředky jsou pouze přechodnou záležitostí tohoto období, kdy v následujícím roce je odhad navýšení investic o 100%, v dalším roce o dalších cca 50% a po třech letech díky novému zákonu o reklamě, který obsahuje zásadní restrikce pravidel nadnárodní inzerce se odhad investic do taneční scény dle odhadu sníží na 25 – 30% současného stavu. Tímto krokem klesne počet mega akcí na minimum a přechodné období, kdy o kvalitě akce rozhodovaly pouze peníze nahradí další období, kdy znalost know-how a dobré zpracování informatiky promotéra bude nejdůležitějším kapitálem a často jedinou zárukou úspěchu akce. Shrnuto, na období dalších dvou let bude vhodné omezit aktivity, pečlivě připravit zázemí Bassline, vybudovat informatiku a postupně a pozvolna na reálném základu posílit tradici a dobré jméno. Tyto uvedené vlastnosti projektu Bassline jsou tím nejdůležitějším bodem projektu pro pochopení určitých částí realizace projektu a přístupu k nim. Dvouleté období boomu a komerčního sponzoringu je třeba chápat jako období „pokušení“, protože vidina mamutích zisků a věhlasu, byť krátkodobá je velkou zkoušku životnosti nejen mnoha tvůrčích osobností taneční scény, ale především tohoto projektu. Bude to období budování pevných a neotřesitelných základů celé firmy Bassline, na kterých budeme moci stavět ve chvíli, kdy se toto přechodné období přiblíží svému ukončení. Všichni, kteří tomuto svodu lákadel podlehnou, budou v té chvíli ve velmi nevýhodné pozici, protože jednat budou dlouhodobě spojováni s reklamní kampaní produktu (Lighthouse = Lucky Strike, Evolution = Fernet Stock, WAX = Philip Morris etc.), ze které se budou jen velmi složitě vymaňovat. Především ale proti nim bude stát skutečnost, že delší dobu byli zvyklí akce na základě zápočtu velkých finančních sponzorských prostředků a jejich skutečný um a znalosti know-how nebudou odpovídat akcím, na kterých měli k dispozici zmíněné investice. Tento základní fakt, tedy skutečnost, že přístup k organizaci a přípravě akce je s plně zakrytou finanční stránkou na úplně jiné bázi, musíme brát na zřetel také z té stránky, že finančně nezajištěná akce vyžaduje mnohem důkladnější přípravu, přesnější zacílenost kampaní a inzerce, vyšší nasazení i obětavost, ale i vyšší míru rizika. Tato skutečnost v nastíněném odhadu příštích tří let bude nejcennější devizou, která je skutečným cílem tohoto projektu pro období příští dekády. Pochopením příčin a možných následků vývoje taneční scény jako celku i v jednotlivých dílčích oblastech je toho důležitou součástí. Nastupující dvouleté období boomu je proto třeba brát s rezervou, maximálně využít jeho potenciálu jak ve finanční sféře (inzerce v Bassline, sponzoring vybraných párty, nabídka užší spolupráce za podíl na zisku jednotlivým promotérům atd) tak především ve sféře vědomého a cíleného vzdělávání a výchovy cílové skupiny v oblasti elektronické taneční scény. Je třeba obstát v kontaktu s možnostmi krátkodobě vysokých zisků a módních vln, které provází každý obdobný boom. Po hudební stránce budou výkyvy největší a proto je třeba zde nejvíce dodržovat výchozí koncepci, tedy propagovat a vytvářet kvalitní elektronickou hudbu tak, aby se mohla stát základem široce pojaté koncepce společnosti, plně zapojené do dění a vyhledávané pro vysokou serióznost a profesionalitu, respektované pro schopnost reálného feedbacku uvnitř cílové komunity lidí. Pokud je toto vyšším cílem projektu, je aktuálním dílčím projektem vybudování dostatečné základny a struktury, stejně jako podpoření tradice a image projektu Bassline. S vědomím dalšího možného vývoje tak, jak jej naznačuje analýza současného stavu a předpoklad vlivů v příštích letech je tedy důležité se maximálně vyvarovat krátkodobým a diskreditujícím projektů, reflektovat dění ve spoječnosti i uvnitř cílové skupiny a držet se pevně hlavního dlouhobého cíle vytvoření soudržné a kvalitní základny pro realizaci rozsáhlejších plánů projektu Bassline pro vzdálenější budoucnost.

Jako hlavní možné nejbližší pochybení vystupují dvě možné chyby. Jednak by tomuto krátkodobému vidění a módnosti mohl podlehnout přístup k organizování akcí, což by způsobilo značný finanční propad při chybném odhadu kupříkladu projektu Summer Of Love a to by bylo velkým narušením realizace projektu. Mnohem větším nebezpečím je pochybení v případě koncepce časopisu Bassline, jeho příklon k módním vlivům, stylům a trendům, přehnaná podpora komerčním akcím na úkor středních a malých zvýšením cen inzerce, komercionalizace časopisu dle vlivu marketingu komerčních společností. V tom případě by došlo k tak závažnému pochybení, že následky pro projekt Bassline lze jen stěží odhadnout. Je proto nutné analyzovat potřebné informace a vybudovat přímou informační dálnici, s využitím veškerých možností časopisu, internetu atd., na jejich základě včas odhalit možné odchylky a nástrahy.

Pro nastupující roční období je tedy třeba přesně a jasně formulovat veškeré cíle a jejich důležitost, zlepšit výrazně dělbu práce a zpětnou kontrolu nad provedenými částmi projektu, zpřehlednit finanční toky a pozvolna vylepšovat zatím v realizaci pokulhávající části celkového projektu (internet, BMC, distribuce, label etc.) jak je podrobně uvedeno v analýze plnění projektu v minulém roce. Touto cestou se vytvoří dostatečně pevná základna, na které budou moci pevně stát naše veškeré další projekty po dlouhou dobu, bez závislosti na momentálních trendech a marketingových aktivitách, jejichž životnost je časově omezená na období tohoto boomu a vstupu nových zákonů o reklamě v platnost. Toto období nabízí netušené možnosti finačních příjmů a vybudování pevné tradice jako zatím žádné jiné, tedy nejdůležitějšího vkladu pro dlouhodobý horizont prací na vývoji a realizaci na projektu Bassline.
SUMMER OF LOVE

SUMMER OF LOVE

Sobota 18. 8. 2007
Předprodej 799 Kč, na místě 890 Kč
Vystupují:
Audio Bullys,Ellen Allien & Apparat, Robert Natus & Arkus P., Nathan Fake, Elektrabel, Brian Sanhaji, Solar Kingdom, Rodent & Laura Level, Nipp, Markus Schulz, Chris Liebing, Marco V, Aphrodite & MC Junior Red, Christian Smith, John B, Sven Wittekind, Pendulum, Micheal Burian, Phil Kieran, The Glimmers, Jonty Skrufff vs Fidelity Kastrow, Afrika Islam, Headman, Martin Gredner, Michael C, John Gibbons, Click Joe, DJ San, Daho, Rodent & Laura Level, Nipp, IM Cyber, Suki, Philip TBC, Weki DJs, Sayko, Machine Funck, Home, Breeth, Reznyk, Ghonzales, Rido, Brooklyn, DJ Zinc, Joris Voorn, Evil Nine, No Money, Hydrophonic, Plüschen, Midi lidi
DISKUZE
Jméno:                   Nadpis:   
Text:
Zadejte číslo 144:
andrewm | 11. 06. 2007 | 11:09:00
to A.B.

Tak jsem si konečně nechal čas na přečtení celýho toho článku,a taky na to,co všechno tu napsali někteří z partypeoples,ale k nim se nemá smysl vyjadřovat,myslím Ty hustý týpky,co si myslej,že maj pravdu,ale vůbec doopravdy netušej,k čemu se vlastně vyjadřujou...Sám patřím mezi hned druhou vlnu lidí,kteří se začali zajímat o scénu v 94-95roce.Docela mě dostalo,jak obrovskou jsi měl pravdu v tom,co se bude dít okolo a po roce 2000 na scéně,všechno jsem to viděl a zažil na vlastní kůži,byl jsem v té době dost aktivní dj a dělo se spousta divnejch věcí okolo majitelů různých podniků a tímpádem proražení,někam mezi djs,co jsou pořád vidět, se stalo jen kamarád prosadí kamaráda,nikoho neznáš, nemáš šanci....Ale to neva,všechno zlý,je pro něco dobrý,to víš sám.....Jednu dobu jsem i zanevřel na českou scénu,kvůli tomu,co všechno se dělo,ale prostě muzika je a byla aspoň u mě,silnější.Což svědčí o tom,že na SOL jsem byl 9krát,a každý rok říkám,letos naposled,už to říkám 4roky,a bohužel letos jedu zas:))sety Kierana,Smithe a Ellen Allien v download mě přesvědčily....,pořád to má smysl.A pro ty škarohlídy,co remcaj,udělejte teda nějakou pecku sami,ale nepřeju nikomu ty starosti,co jsou s tím dneska spojený,a fandim lidem co dokážou dělat festivaly,kde je soustředěná muzika taková,kterou prostě v Čechách jinak neuslyšíme.Ti,kdo ji hrajou,o těch se moc nedozvíme,protože se o nich strašně málo mluví a prostě ve větších klubech je zahrát nenechaj a s freetekem nemaj nic společnýho,takže budou asi i nadále v podzemí....:(
Zkrátka jen chci říct,dík za uveřejnění článku,po letech mi došly další souvislosti se vším,co jsem si sám zažil....Přeju všem hodně zábavy,při psaní dalších řádků.Kritika je vždycky v pořádku,ale musí být oprávněná,a nebo ať ji píše ten,kdo něco dokázal,kdo si to aspoň skusil,aby věděl,o čem je opravdu řeč.Už víc nemám,jen,že na SOL se těším i z nostalgie....Mějte se a třeba se tam s někým z vás potkám.....:))
max | 02. 06. 2007 | 01:36:53
no dobre ale m-nus stage na sol....este by to chtelo ed banger stage:D
alesb | 01. 06. 2007 | 10:39:26
TO MAXDVORAK

Opravdu jsme letos na SOL chteli cele M_Nus stage, Hawtin, Magda, Troy Pearce a Hearthrob. Jenze bohuzel, turne ktery jedou se jede autobusem a nelitaji, a my jsme nesedli do tour planu - v te dobe hraji na jihu evropy takze nelze aby prijeli busem tak zdaleka. obcas se nektere plany holt nepovedou... je to myslim skoda, ale na druhou stranu zas diky tomu ze M_Nus nebude bude Phil Kieran a Glimmers:-) a to je myslim taky dost dobry...
maxdvorak | 31. 05. 2007 | 07:16:18
no tak treba si alesi loni rikal ze letos na sol bude dost minimalu, tusim ze si mluvil o magde. hm kde se to zaseklo? ea&a neberu jako minimal to je kategorie sama o sobe;)
alesb | 29. 05. 2007 | 07:45:09
to all

pokud mate nekdo co byste se mnou radi pripojili, rad se do diskuze zapojim. Vazne s tim nemam problem a donedavna jsem pravidelne na chatech odpovidal. jenze pak me ti, co furt jen resej a mnoho nevedi proste vystvali... tak uz to obvykle nedelam. ale to neznamena, ze musim mlcet stale:-) kdo chce, prosim, do me:-))))
alesb | 29. 05. 2007 | 07:41:33
TO MIRO

Miro, pis si ze po lonsku si dame extra bacha specialne na viza, viz Tiga a stejne tak na připadný mozny problemy jako byly loni s Millsem. Nemysli, ze nam to bylo prijemny. To ze se stalo znamena ze je dobry se z toho poucit. Za co rucit nemuzeme nikdo je kdyz budou stavkovat letadla, budou prirodni katastrofy, dj umre nebo onemocni, spadne letadlo a tak:-))) Za deset let Summer Of Love nehrali pouze 4 lidi - v 98 Scan X, protoze mu blesk den predtim v Roskilde znicil aparat, v 2005 to byli Alter Ego, kterym se rozbila masina a i kdyz stali na podiu, bezmocne koukali ale hrat nemohli a loni pak Tiga a Mills. Myslim, ze to je snad dostatecna zaruka, ze vzdy delame maximum aby prijeli 100% vsichni a v 99,9 % to tak taky je. Nevim, proc nekoho podezdrivat driv jaksi v predstihu...
max dvorak | 29. 05. 2007 | 06:42:16
ne tak jako vetsina festivalu kde vyplaznes 3000 za listek uz vetsinou ma svetla a zvuk dobry:D promin nechci te chytat za slovo... chapu ze si to mozna myslel tim treba jakej kult se tvori kolem nekterejch dju i kdyz to sou porad jenom lidi ktery poustej z desek cizi hudbu, takze to co dela kazdej doma... tohle je urcite spatny....urcite sou i styly zejmena tanecni ktery sou strasne nekvalitni napr. freetekno, i kdyz jim vazne o hudbu nejde. taky hardtechno je vetsinou sracka... vlastne vetsinou ta elektronicka hudba ktera nema jiny ambice nez aby se na ni lidi dobre bavili, aby se odreagovali, a ...ehm...vytancili se ze svych starosti:D hehe dobra fraze ale musis to brat i z techhle aspektu, jako pro co je ta hudba urcena. ale treba takovej jamie lidell, kterej hlavne bavi lidi, je treba uzasnej zpevak. je to vsechno hrozne diskutabilni. Samozrejme nesouhlasim se zakomplexovanejma ubozakama ktery si vylejvaj vztek na diskuznich forech apod. a kritizujou organizatory akci ze z toho ze tu akci usporadali maj penize. Smozrejme ze maj ty lidi pravo celkove tu akci hodnotit, ale vetsinou to hodnoti po strankach o kterejch vi uplny kulovy a kecaj uplny nesmysly.
NEKDO | 29. 05. 2007 | 04:02:22
takze zdar vsem doufam ze se uvidime na samru:D
NEKDO | 29. 05. 2007 | 04:01:04
myslel sem spis masovejsi styly, s kraftwerk se neda porovnavat spousta veci, stejne jako bjork, dokonce to bylo mysleno v uplne jinym kontextu......asi se neumim vyjadrovat, ale je to uplne jedno, sem jenom nekam vlez a ve zjevnem nadhledu tady jen tak neco upustil....mysleno spis tak, ze jak je tahle scena po celym svete tak videt, i jeji fora sou naplneny nekterejma blbama, ktery sem prijdou a zacnou alesovi srat do huby s jeho nazorama, nebo nalozema, ale tyhle lidi sou vsude, a sou to ty ktery rikaj ze na akci za kterou daj 3000 vcetne vstupu se jim nelibilo osvetleni......ty at dou do prdele, vlastne to nebylo vubec vo hudbe co sem chtel rict, moc mluvim a to je mozna duvod proc sem se tady zasek.....kuli tak velkymu clanku:)
NEKDO | 29. 05. 2007 | 03:49:44
jj, v tomhle mas pravdu:)
max dvorak | 28. 05. 2007 | 08:06:54
hele tohle je blbost co rikas ze elektronika je shit.Kraftwerk sou shit? Bjork je shit? neni, bjork je nejgenialnejsi zpevacka ze vsech, a je to cisty elektro(az na ty zeste na novy desce) The knife ze sou shit? Amon tobin, aphex twin sou shit?? elektronicka hudba ma strasne silny postaveni na svetovy hudebni scene, podivej se na velky festivaly jako roskilde, a co tam je elktronicky hudby! nemuzes to brat v kontextu spolu s klasickou hudbou, v porovnani s ni je vsechno shit, ale elektronickou hudbu dela dneska uz skoro kazdej...nezalezi na nastroji. elektronika je jenom nastroj. Nemuzes rict ze pisne hrany na saxofon sou shit. Zalezi na tom jak ten nastroj vyuzijes... nemuzes rict, ze nastroj je shit
NEKDO | 28. 05. 2007 | 10:13:51
jsem anonymnim curackem na netu:), juu, tak ja si ten clanek teda prectu no.....hele to bude prvni internetovy forum co sem kdy zral, a vubec ze ted neco nedelam je jenom dusledkem toho ze zazivam zivotni krizi, a opravdu se me vytratila inspirace, rekl jsem si, nevis jak dal, pujdu se teda podivat co se deje ve svete, neco poslechnu(na poslouchej.net), hnedka to pude lip, no a skoncim tady, kde se to mele a mele:), ja nemam pravo vam tady rikat, aby ste prestali, kazdej ma svou ulohu, ale je tady hodne videt ze sme cesi, aha ani to neni koukam novinka:)), hele taky me bylo 15ct, taky sem chodil na akce, chodim na akce porad, taky sem se ozral a zhulil, taky sem vedl tyhle reci, teorie o scenach a hudbach a lidech, ale protoze sem zvidavej clovek chtel sem to videt z jinyho pohledu a taky sem si zazil jak se me zacla brutalne kopat deska a lidi o to vic rvali, jak jednoduchy bylo jim neco nechat sezrat, ja teda osobne na celou tuhle situaci elektronickou mam nazor takovej, ze veskera elektronika v celosvetovym hudebnim meritku je spis shit, a proto se tady tedka handrkujem, protoze mame strach ze to je pravda, podivejte tamhle muj kamarad jezdi se sborem, vydelava kvantum penez, vidi celej svet, hraje opravdu kvalitni muziku a opravdu hodne se bavi, no ale o tom tady nikdo nevi, kdezto o nas a o party hudbe vi celej svet.....tak prosim ty lidi ktery tady rvou do alese( zastavam se ho protoze sem pardubicak;), at si to nechaj, jejich energii potrebujem jinde, treba z nich mohli bejt god djs, kery by nas z tech sracek vyhrabali, co?
Dreamingfish | 27. 05. 2007 | 11:24:39
Z hluboka dychat, vsechno bude fajn;-)

Kde jsou ty casy;o) To jsem jeste na akce chodil:-D BMC - jeste nekde doma mam dopis potvrzujici clenstvi. Tenkrat jsem to vsechno hezky naivne hltal. Plany a prani se ale ne vzdycky povedou jak si clovek preje. Z nostalgie pusteny The 4th Sign pomalu dohrava, tak abych sel spat;o)
Jan | 27. 05. 2007 | 09:52:11
Tehlec diskuzi je me osobne dost lito... clanek si precte nekolik set lidi, vyjadri se k tomu vsak jen zlomeček tech nespokojenych ci zainteresovanych a vypada to pak velmi jednostrane. Jenze to je ta nase ceska povaha.. Standardne nechvalime a naopak nám staci jen malicko, abysme se mohli kdekoliv vyblit.
mireCZek | 27. 05. 2007 | 08:15:37
AlesB

Alesku,byt tak medialne znama osobnost je sice tezke a narocne z hlediska toho ze se Ti nechce se moc vybavovat,ale pochop ze bez tech lidicek by si byl na zavodisti sam s dj¨s a asi by Vas to nebavilo....prostor musi dostat kazdej,a naprat do sebe neco umis nejlip sam......taxi uvedom ze mi jsme obycejny lidi ktery nevydelavaj tolik penez jako Ty a Tvoji kamaradicci.....amy obycejni se porad citime obelsteni.......to vis,jeff,tiga.....a navic dvd pro certifikovane.......ze prej postou......alesku si strasne uspesny clovek,ale zacni si psat veci co chces udelat na papir a uvidis ze jich zvladnes vic.....pochop ze velke veci sou priblizeny k dokonalosti jen dokonalosti tech malych ze kterych sou slozeny........
Miro | 27. 05. 2007 | 06:27:07
alesb

Pred deseti lety, zverejneno ted pred SOL :) No nic, pane Bleho, vy si asi neuvedomujete, ze kupujeme vstupenky na Vasi akci a mame tak trochu pravo na komentar, nebo ne? Ale vy jste se ted vyjadril myslim dostatecne. Preji aby avizovani umelci dorazili, protoze uz ted se bojim, aby nekdo "opet neonemocnel, nebo nemel vizum, apod." ...
alesb | 27. 05. 2007 | 05:30:49
:-)

je tu mezi diskutujicimi vubec nekdo, kdo si to opravdu precetl a zaroven si je vedom, ze to bylo napsano skoro pred 10 lety? nektery nazory tu vazne stojej za to... uroven zvlastni skoly. sorry. ale co, bejt anonymem na netu umi kazdej curacek a vyslintat se je vlastne jeho jedina sance jak dat vedet ze existuje... jen tak dal, naperte to do me!!!!
max | 27. 05. 2007 | 10:17:12
haha vtipna diksuze:D to jako promoter nema vydelavat penize? proberte se joudove, a z ceho ma zit? ukaz mi promotera, kterej dela velkej festival, dava do nej dost energie a casu a pak rekn:Nic za to nechci:Dnevadi ze nemam na najem a na telefon a ze sem celeje rok ten festak pripravoval a nemoh sem delat nic jinyho. pak prijde nakej jouda kterej o tom vi kulovy, a vykecava se na poslouchej.net o tom jak je to spatny ze ma PROMOTER!! penize z toho ze neco usporada. Zajimavy ze ti nevadi platit v pekarne za to ze ti daj chleba kterej tam upekli! to sou svine vyderacsky!! de jim jenom vo prachy!!!:D
NEKDO | 27. 05. 2007 | 10:07:16
totiz to ...

gggg
NEKDO | 27. 05. 2007 | 10:03:49
NEVIM

to K.T -- proc si nenamichas svoje....
... | 26. 05. 2007 | 07:24:17
K.T.

aha,aha.....to zalezi kolik das za vstup nebo za party??Hlavne ze si se podival do dietroitu,a summer mas za sebou,vid?Nejlepsi vystoupeni Liebinga bylo v laznich za pade...........a bylo to za rohem.......bez si utrit nosanek a hlavne uz nikomu necpi ze na to mas.....nas to nezajima kam si pro co jezdis.....utec a schovej se.....protoze bys jinak vedel ze misa neumi michat a cd ji mixoval orbith....taxi ho zas pust at muzes spat.......btw uz nepij tolik toho kafe......
K.T. | 26. 05. 2007 | 03:51:09
éraa..

Pro vtipné: To že rozebíráš že aleš bleha dluží djum atd.. tosi nech pro někoho jinýhoo nic o tom nevíš tak nerozpravuj nesmysly.. A to že vydělává na akcích jako summer apod.. a co jako to je vpořádku ne??? Je to jediný promoter který zažil tu zlatou éru v čechách kdy nastupoval tenhle styl a s jinýma jako nikolou sochatzim a atd mirdou a tak... začali něco zde vyvíjet a vy vynuly a jediný aleš ještě u toho zůstal.. tenhle člověk je pro mě zlatý ví o hudbě světové to co je potřeba...a mm stejný názor jako on..... na summeru jsem byl 7x... a vždy jsem chctěl slyšet to co mám rád a co v čechách neuslíším a na moravě už vůbec ne např: apokalyspa.. atd... Jsem zastánce německé scény tihle lidi jsou hlavy a ví to co naší přední djs ani nemáj páru hlavně když maj na mixu 180bpm a jedou jak strhani:) :)....Ale to už jsem odbočil z tématu. Aleši myslím že tihle lidi vůbec nemám tušení nic o týhle scéně vlastně takovej ani na akcíchnepoznáš tak 2 z 10 000... kteří jezděj srdcem .. Chris Liebing- můj koník na něj jsem jel i do dietroitu jen abych ho slyšel co ty jsi udělal pro sou scénu ty Vtipné nebo jak si to říkáš... Urovnej si to v hlavě a pakmluv o alešovi že je zloděj a takové kecyy. když ani nevíš a nerozumíš.. Nebo ti poradím Voblíkni si svý zamaštěný zvonáčeee a zajed si na míšu do brna ...... Special techno schranz jen pro tebe a nezapomen kolečkaa.... idioteee..
fnop | 25. 05. 2007 | 02:58:37
?

proč mi přijde, že většina komentářů je psána stejnou rukou?
kex | 25. 05. 2007 | 01:41:00
osobo, az ti bude dluzi XXX tisic a nebr

osobo, az ti bude dluzi XXX tisic a nebude 2 roky zvedat telefon, prestanes se s nim bratrickovat. slapes bosou nohou na kobru. pratelis se zlodejem. btw. bleha zadnou svatbu s renatou nechystali, lze jako vzdy.
Lukscha | 25. 05. 2007 | 01:01:31
taky nechápu, proč se tady dává prostor zrovna tomuhle pánovi....
nekdo | 25. 05. 2007 | 10:38:31
nevim

tyvo, hosi, ste njaky vostry, samozrejme nevim vo co de, ani sem necetl clanek, proc bych mel mam vlastni hlavu, to vypada jako byste se srali ze ste nad timhle ztratili cas, no naloz je to pekna, radsi se na to ani koukat nebudu, ale nebudme na sebe takovy, ales je tak trochu romantik no, a buhvi co jeste, je to takovej nas tata, proti kerymu porad zbrojime, a o tom to je, scena je v nas, tyhle dedove uz budou jenom sedet a bude jim ukapavat slza z oka, reknou si dobre sme jim to pripravili:)
Pepa | 24. 05. 2007 | 10:23:48
mireCZek

Clapek co si 2 tydny pred svatbou uvedomi ze je jinam.. (sem to ňák nepochopil, kámo.. líp se vyjadřuj a formuluj věty)
mireCZek | 24. 05. 2007 | 04:08:18
Jo¨Alesek.....

Clapek co si 2 tydny pred svatbou uvedomi ze je jinam,oficialne prodelava miliony tady mluvi o tom jak nema rad komerci velkych subjektu a pritom dela sam reklamu na jeden mejdan v lete celej rok v tom casaku kterej mam na hajzlu(to byl jeste tripmag)ale ted bych ho na tom hajzlu spis radsi pouzil....i kdyz by mi lesklej papir poskrabal prdelku,treba Ti to udela Alesku radost skus to taky.....hlavne kdyz si rikal na prodigy jak Te zajimaji uz jen chemical brothers,ze to sou ty miliony.......ale zeTe pri tvym vystoupeni tenkrat v roxy davaj na techniku mlady kluci......utec,schovej se a nech si dohodit misto nekde v radiu tam Ti to sluselo nejvic alespon Te nebylo videt.......clovek slysel to co si Ty chtel a co se Ti libilo,ale proc Te musime videt?Proc musime videt to vsechno?Schvalne skus udelat akci bez vsech tech velkejch jmen,s lidma co vedi proc pred tou bednou stoji a ne pro tech tisice smazek na letacek a komerci.......nejde to vid,protoze bys musel omyt xichtik v potoce??No rozhodne je cistsi nez hajzlik a koupelna ve vip rano......cesta Tveho beatu skoncila v miste kde se beat lame,a co na druhe strane..??Ticho,bezvetri a zast......a litost bez ktere by to neslo,ale jak se to vsechno najednou seslo?Jo vzpominam si presne,to zase jednou to prase neco ze sebe tlaci a uz je cely v pi*i.............na cem si tenhle text vyprodukoval?No trip to urcite nebyl,uz vim vybral si si svuj styl jak to pisou na superLIGHTcole,vid?Jedinej procoaching Tvoji party v lete(jo je to SoL) ze nevysel pan fatboy,vid??Jo jo fuckining heaven...........plomb a nezlob.....
MIro | 24. 05. 2007 | 12:16:03
vtipne

To vypravi ten, kterej dluzi djum treba i 4 roky...do ted. A nutno podotknout, ze na akci vydelal slusny penize. Pan Bleha je prece ten nejlepsi a nejvyraznejsi ze sceny. blee
SOUVISEJÍCÍ SOUTĚŽ

Tipy na zajímavý obsah

© Copyright Poslouchej.net 2003-2011  |    ISSN 1801-6340  |